BTC sẽ gửi tài liệu kèm thông tin về đường dẫn truy cập, ID và mật khẩu sẽ được gửi tới anh chị qua mail vào ngày 27/08/2021

Mọi vướng mắc về hội thảo, anh chị vui lòng liên hệ Ms.Ánh: 0969 591 603 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỘI THẢO NGÀY 28.08.2021