Bộ tài liệu tổng hợp, mẫu excel tính điểm hòa vốn, ngân sách, COGs cho nhà hàng, quán cafe

Nhằm hỗ trợ chủ quán dễ dàng lên kế hoạch kinh doanh nhanh chóng, chính xác và có cơ sở để triển khai hoạt động vận hành của mình. Bộ tài liệu gồm:
  • File hướng dẫn thiết lập bảng tính chi phí nguyên vật liệu nhà hàng
  • Mẫu menu COGs quán cafe.xlsx
  • Mẫu tính hoà vốn nhà hàng, quán cafe.xlsx
Tôi muốn tư vấn và nhận tài liệu
Tôi chưa có nhu cầu, chỉ nhận tài liệu