Cẩm nang "Bắt nhịp kinh doanh F&B 
trong trạng thái "bình thường mới"

Chia sẻ kinh nghiệm mở cửa trở lại sau mùa dịch và các phương thức lên kế hoạch ứng phó đại dịch của ngành F&B giúp các chủ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống có được
  • Sự chuẩn bị tốt nhất, nhanh chóng bắt nhịp kinh doanh sau dịch
  • Phục hồi và tăng trưởng doanh số.